Cennik badań psychologicznych

Osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem

150 zł*

Osoby przedłużające ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem.

150 zł*

Kierowcy transportu drogowego

150 zł*

Osoby wykonywujące przewóz drogowy, kierowcy taksówek

150 zł*

Osoby, którym cofnięto lub ograniczono uprawnienia do kierowania pojazdami (skierowana przez policje i starostwo)

150 zł*

Osoby skierowane przez lekarza jeżeli ten stwierdził możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań do kierowania pojazdem

150 zł*

Kierowcy pojazdów uprzywilejowany i przewożących wartości pieniężne

150 zł*

Instruktorzy nauki jazdy, kandydaci na instruktorów nauki jazdy; egzaminatorzy, kandydaci na egzaminatorów

150 zł*

Przedstawiciele handlowi/kierowcy samochodów służbowych kat. B

100 zł

Operatorzy wózków jezdniowych, spawacze oraz inne zawody wymagające sprawności psychofizycznej

80 zł

Odpis

30 zł

*Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy wynosi 150 zł