Psychotesty w Pile, Badania psychologiczne dla kierowców

psychotesty dla kierowców kat c, badania psychologiczne kierowców piła
psychotesty dla osób kierujących pojazdem uprzywilejowanym, badania psychologiczne kierowców piła
psychotesty dla kierowców taksówek, badania psychologiczne kierowców piła
psychotesty na przewóz osób i rzeczy, badania psychologiczne kierowców piła
psychotesty po utracie prawa jazdy, badania psychologiczne kierowców piła
psychotesty piła kat b w celach służbowych, badania psychologiczne kierowców piła
psychotesty piła, badania psychologiczne w zakresie medycyny pracy piła
slide_2_kierowcy_zawodowe
slide_5_pojazdy_uprzywilejowane
slide_6_taxi
slide_3_przewóz_osób_rzeczy
slide_7_po_utracie
slide_4_kat_b
slide_1_medycyna_pracy
previous arrow
next arrow

W naszym Centrum Zdrowia Psychicznego „Odnowa” chcemy zaoferować Państwu badania psychologiczne (psychotesty) w Pile do różnych celów. Dzięki badaniu psychotechnicznemu każdy kierowca ma możliwość sprawdzić poziom swojej sprawności psychoruchowej oraz dokonać analizy własnych procesów poznawczych i osobowościowych. Jest to ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Psychotesty dla kierowców Piła (badania psychotechniczne) niezbędne są dla:

  • kierowców zawodowych wszystkich kategorii

  • osób prowadzących pojazdy uprzywilejowane

  • kierowców taksówek

  • kandydatów na kierowców kategorii C, CE, D, DE

  • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy

  • zdobycia uprawnień na przewóz osób i rzeczy

  • osób, które przekroczyły dozwoloną liczbę punktów karnych

  • i innych

Badania psychologiczne kierowców

Podczas badania psycholog sprawdza kilka elementów, takich jak: analiza sprawności psychomotorycznej, zdolności poznawcze – proces uwagi i spostrzegania, a także analizuje cechy osobowości, dojrzałości społecznej, emocjonalnej oraz funkcjonowania w sytuacji stresowej.

Podczas badania psychologicznego zostanie Państwu zaproponowane wypełnienie kilku ankiet i kwestionariuszy, rozwiązanie testów oraz sprawdzenie refleksu i reakcji za pomocą najnowszego sprzętu, certyfikowanego i spełniającego wymogi ustawowe do przeprowadzania badań psychologicznych.

Nasza pracownia psychologiczna stara się zapewnić naszym klientom najwyższy poziom świadczonych usług i przyjazną atmosferę, żeby zmniejszyć napięcie i zapewnić bezstresowe badanie.

Strach przed badaniem

Większość ludzi uważa, że psychotesty związane są ze strachem. Ale są to tylko mity. Statystyki pokazują, że tylko 1 człowiek z 1000 wykazuje przeciwwskazania psychologiczne do wykonywania czynności związanych z prowadzeniem pojazdów. Psychotesty to tylko sprawdzenie zdolności psychologicznej i psychoruchowej do prowadzenia pojazdów oraz wystawienie orzeczenia. Mają na celu przede wszystkim zabezpieczyć kierowców i ich otoczenie od ryzyka, związanego z niezdolnością danej osoby do kierowania pojazdami.

Czas trwania badania psychologicznego

Czas trwania badania psychologicznego dla kierowców może się różnić z wielu przyczyn. Pierwsza to cel badania. Na przykład badania dla kierowców zawodowych, kierowców taksówek, pojazdów uprzywilejowanych i kandydatów w większości przypadków trwa godzinę-półtora. Badania dla operatorów wózka widłowego i kierowców kategorii B w celach służbowych wynosi średnio 30 minut.

Terminy badania psychologicznego

Badania psychologiczne dla kierowców w Pile można wykonać „od ręki” od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 11.00 bez konieczności wcześniejszej rejestracji. Istnieje również możliwość dopasowania terminu badania do Państwa potrzeb. Ze zrozumieniem odnosimy się do każdej sytuacji i staramy się zapewnić maksymalny komfort. Dlatego istnieje możliwość zrobić psychotesty nawet w weekendy oraz święta. W takim przypadku należy skontaktować się telefonicznie z naszym psychologiem transportu albo zarejestrować się online przez naszą stronę.